PROBĚHLÉ AKCE

Jak nalézt kvalitní růstovou akcii

21. února proběhl workshop na téma Jak nalézt kvalitní růstovou akcii s Jánem Hájkem, portfolio manažerem z Top Stocks. Součástí workshopu bylo detailní vysvětlení filozofie investování do různých společností a porovnání s jinými investičními filozofiemi. Na dvou vybraných příkladech (Compass Group a Amazon) bylo podrobně ukázáno, jak portfolio manažer postupuje při vyhledávání kvalitních růstových společností a jaké metody/ukazatele při tom používá. Závěrem workshopu byla i diskuze.


Interaktivní akciové nápady

18. října proběhle workshop na téma Interaktivní akciové nápady s Mikulášem Splítkem, portfolio manažerem z Erste Asset Management. Každý z účastníků měl příležitost prezentovat vlastní investiční nápad (cca 5 min) a poté získal zpětnou vazbu od vedoucího workhopu. Tímto způsobem se během večera všichni seznámily s osmi investičními nápady a praktickým způsobem si ověřili svůj myšlenkový postup při definování investiční teze.

Zdůvodnění

Sociální vědec Albert Bandura vyjmenoval v osmdesátých letech čtyři podmínky pro to, aby se člověk efektivně naučil nějaké dovednosti. Jsou jimi:

  1. vlastní zkušenosti,
  2. zprostředkované znalosti (knihy, učební materiály),
  3. zpětná vazba od zkušenějšího kolegy,
  4. pozitivní prožitek ze samotné činnosti.

Účastníkům burzovního obchodování většinou chybí dvě posledně jmenované kvality. Často operují izolovaně (pouze přes internet) a nemají možnost osobního kontaktu s ostatními investory. Proto přichází o možnost veřejně přednést svoji investiční tezi, a s plnou vážností se za ni postavit. Tato absence publika pak může způsobit, že mají investiční nápad definovaný pouze velmi vágně, a v případě negativních okolností (nepříznivý pohyb ceny) snadno zpanikaří.

Workshop nabídl možnost vyzkoušet si tento kritický prvek investování v "bezpečném" prostředí malé skupiny pod odborným vedením.


Workshop Jak vydělávat i na stagnujících trzích

17. května 2017 proběhl workshop na téma Jak vydělávat i na stagnujících trzích s Janem Kaškou z Charles Bridge Global Macro Fund. Workshop se skládal z několika částí, kde Jan prezentoval přístupy, které mu v minulosti umožnily vygenerovat zisk i v období, kdy akciové trhy stagnovaly. Také představil různé strategie, při kterých využívá opce a jak spekuluje na pokles neefektivních burzovních instrumentů. Dále se také zmínil o významu burzovních poplatků při obchodování a jak dokonce docílit toho, že burza bude za obchody platit. A na závěr ukázal konkrétní příklady obchodů, jak strukturovat obchody, které minimalizují riziko při investicích. 


Workshop Jak investovat do technologických společností

19. dubna 2017 proběhl wokrkshop na téma Jak investovat do technologických společností s Alešem Vávrou z Metatron Capital. Aleš prozradil svůj postup při výběru technologických akcií do portfolia, jaké faktory při výběru jsou pro něho klíčové, ale také jaké technologické firmy má právě teď v hledáčku.


Workshop Jak nalézt kvalitní růstovou akcii

15. března 2017 proběhl workshop Jak nalézt kvalitní růstovou akcii s Jánem Hájkem z Top Stocks. Workshop nabídl detailní náhled do kuchyně manažera fondu = kde manažer hledá nové růstové příběhy a jak při jejich analýze postupuje.


Workshop Bezrizikové akcie

25. ledna 2016 proběhle workshop Bezrizikové akcie, který vedl Daniel Gladiš z Vltava Fund. Workshop nabídl alternativní pohled na definici rizika a z toho plynoucí vztahy mezi rizikem a výnosem. Daniel představil neobvyklý pojem bezrizikové akcie a popsal metodu, kterou doporučuje používat pro výběr jednotlivých akcií. 

Pokud vám workshop unikl, podívejte se na rozhovor, kde Daniel mluví právě na téma Bezrizikové akcie. 

Česká investiční konference 2016

Česká investiční konference 2015

Česká investiční konference 2014

Investiční diskusní večer 2014

Investiční diskusní večer 2013