Založení a správa akciového fondu - jaký je to vlastně "byznys"?

Panelová diskuze

2. října 2019 od 18:00 v Praze

(Poslední 2 volná místa)


ANOTACE:

Akciové investování je jistě zajímavá disciplína, ale jaký je to vlastně "byznys"? S jakými nástrahami se člověk potýká, pokud si založí vlastní fond a spravuje peníze druhých lidí? Regulace, administrace, stanovení filosofie, monitorování rizika, určování poplatkové struktury, prodejní podpora, klientský servis, a tak dále. A jakou za to může v českých podmínkách reálně očekávat odměnu? Na to by si měl odpovědět kdokoliv, kdo se chystá investováním profesionálně zabývat ať už soukromě či po křídly nějaké větší korporace. Podstatu fondového byznysu by měl ovšem dobře znát i ten, kdo se nechce této disciplíně věnovat jako podnikání, nýbrž chce zůstat na druhé straně - v pozici investora. Kolik by měl svému správci za jeho služby zaplatit? A jaký by za to měl očekávat přístup a výsledky? Na oba tyto soubory otázek se podíváme společně s předními českými investory:

  • Dan Gladiš - zakladatel investičního fondu Vltava Fund SICAV
  • Ján Hájek - portfolio manažer fondu Top Stocks (Erste Asset Management)
  • Ondřej Klečka - portfolio manažer ve společnosti Meridon Funds
  • Tomáš Martinec - zakladatel a ředitel společnosti Metatron Capital

"Myslím, že se nám podařilo oslovit velmi fundované panelisty, kteří jsou každý z pohledu profesní historie i osobnostních charakteristik trochu jiný, a proto by mohli roztříštěný svět fondového investování příjemně zpřehlednit," říká moderátor večera Mikuláš Splítek.

Daniel Gladiš je jedním z nejdéle operujících manažerů hedgového fondu ve střední Evropě a byl u začátků českého akciového investování vůbec. Jako ředitel Vltava Fund je tedy fondový "byznysmen" v pravém slova smyslu. Ján Hájek řídí už déle než třináct let největší akciový fond v Čechách, který je pod křídly velké bankovní korporace. Musí tedy chtě něchtě vycházet vstříc více než sedmdesáti tisícům klientů, kteří mají Top Stocks ve svém portfoliu. Nechtěl by už taky někdy na volnou nohu? Tomáš Martinec založil společnost Metatron a zároveň pro ni spravuje jeden ze tří fondů. Jeho Global Macro Fund stojí na pomezí mezi předchozími dvěma přístupy - je retailový, ale pod záštitou větší korporace. Jak Tomášovi daří skloubit nástrahy korporátního světa s retailovou strukturou fondu? A neposlední řadě Ondřej Klečka, který právě v tuto chvíli zakládá fond zaměřený na speciální situace -Event Driven Fund. Ondřej má tedy nejčerstvější zkušenosti s jednáním s regulátorem, sháněním prostředků pro rozjezd fondu a dalšími úkony, které fondový byznys obestírají.

Ať už jste investor s duší podnikatele, který by rád nabídnul své schopnosti ostatním, či hodláte vybírat mezi jednotlivými fondy a přejete si osobně poznat jejich osobně manažery, nenechte si ujít panelovou diskuzi s názvem: Založení a správa akciového fondu - jaký je to vlastně "byznys"?


HOSTÉ:

Dan Gladiš - zakladatel investičního fondu Vltava Fund SICAV

Dan vystudoval VUT Brno. V letech 1993-1998 byl ředitelem společnosti Atlantik finanční trhy, a.s., člena Burzy cenných papírů Praha, kterou založil. V letech 1999-2004 byl ředitelem ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s. V roce 2004 založil investiční fond Vltava Fund SICAV. Vltava Fund je globální akciový investiční fond určený pro kvalifikované investory. Daniel Gladiš je autorem knih Naučte se investovat a Akciové investice.

Ján Hájek - portfolio manažer fondu Top Stocks (Erste Asset Management)

Ján působí na akciovém trhu od roku 1994, původně jako akciový analytik, portfolio manažer a proprietary trader. Manažerem podílového fondu Top Stocks je od jeho založení v srpnu 2006, kdy nastoupil do společnosti Erste Asset Management ČR. Tento fond investuje do koncentrovaného portfolia tvořeného přibližně 25 společnostmi, které jsou obchodované na trzích v USA a Evropě a které jsou vybírány s ohledem na dlouhodobý růstový potenciál.

Ondřej Klečka - portfolio manažer ve společnosti Meridon Funds

Ondřej přišel do společnosti Meridon Funds v roce 2019 ze skupiny Arca Capital, kde pracoval jako investiční manažer zaměřený na investice do neobvyklých situací (Event-driven). Před Arcou působil v poradenské společnosti The Boston Consulting Group (BCG), kde se soustředil na projekty pro finanční instituce a private equity fondy. Ondřej má rovněž pracovní zkušenosti z Evropské centrální banky a ze společností EY a Accredio. Je absolventem VŠE v Praze, držitelem titulu CFA. Studoval taktéž v USA na Duke University, The Fuqua School of Business.

Tomáš Martinec - zakladatel a ředitel společnosti Metatron Capital

Tomáš Martinec je zakladatelem a ředitelem společnosti Metatron Capital a spravuje portfólio fondu Metatron Global Macro Fund od roku 2011. Fond se fundamentálně nebo spekulativně zaměřuje na tématické makro-ekonomické trendy, ale také geopolitické zlomové události, které tyto trendy zásadně posilní, či zvrátí. Testuje hypotézy - vždý pracuje s možnými scenáři budoucího vývoje. Předtím měl více než desetileté zkušenosti s řízením, vývojem a budování investičních strategií v rámci Skupiny J&T z rúzných pozic člena představenstva. Tomáš je presvědčený, že finační trhy nejsou efektivní a ve svém volném čase se věnuje studiu behaviorálních a psychologických aspektů provázejících investování i obchodování.

Moderátor: Mikuláš Splítek - portfolio manažer, Erste Asset Management

Mikuláš je portfolio manažerem ve společnosti Erste Asset Management, která spravuje aktiva i pro Českou Spořitelnu. Osobně řídí akciový fond Stock Small Caps, který je zaměřený na menší firmy ze Severní Ameriky a západní Evropy. Dříve působil u obchodníka s cennými papíry Brokerjet ČS. Pro Investiční web vytvářel program o psychologii investování, pro Roklen24 psal Seriál investičních nápadů. Jeho strategie kombinuje hodnotový přístup B. Grahama s vyhledáváním růstových příběhů podle P. Fishera.


REGISTRACE

Super Early bird vstupné (pro prvních 10 registrujících): 1 200 Kč vč. DPH (vyprodáno)

Early bird vstupné (platné do 20. září): 1 500 Kč vč. DPH

Stadardní vstupné: 2 500 Kč vč. DPH

Poslední 2 volná místa.


Česká investiční konference 2019


Datum: 11. a 12. listopadu 2019

Místo: Hotel Pyramida, Praha