Panelová diskuze

Hodnotové investování: Srážka s růstem

Datum: 4. října 2018 od 18:00

Místo: Praha

Cena: 

  • Early bird: 1 200 Kč (vč. DPH, platná do 5. září 2018)
  • Standard: 1 500 Kč (vč. DPH, platná od 6. září 2018)

Kapacita je téměř naplněna. Zbývá posledních 10 míst ze 70.


Anotace


Teorie hodnotového investování bývá připisována Benjaminu Grahamovi, který v knize Security Analysis (1934), přišel s tehdy revoluční myšlenkou, že je možné určit vnitřní hodnotu firmy nezávisle na jejím aktuálním tržním ocenění (tedy víceméně absolutně, nikoliv relativně). Pokud se vnitřní hodnota vzdálí od momentální ceny, trh z nějakého důvodu není efektivní, a pozorní investoři toho mohou využít. Portfolio firem nakoupených pod vnitřní hodnotou pak může dlouhodobě překonávat průměr trhu. Tento předpoklad opakovaně potvrzují Grahamovi žáci ve vedení různých fondů a investičních společností, z nichž nejslavnějším je samozřejmě W. Buffett. Dají se však stejné principy aplikovat dnes? Vždyť trh už devět let roste, neubylo tedy výrazně hodnotových příležitostí? Má se člověk poohlédnout v méně rozvinutých zemích? Upravit valuační kritéria? Zvýšit podíl hotovosti či dokonce sázet na pokles cen? Na tyhle a mnoho dalších otázek odpoví ti, v českých podmínkách, z nejpovolanějších. Daniel Gladiš, zakladatel akciového fondu Vltava Fund, který uplatňuje hodnotovou strategii, a Petr Čermák, autor knihy Investice do akcií - Základy value investování a webu investicedoakcii.cz

"Lepší je držet hotovost než drahou akci, ale i nyní hodnotové příležitosti stále jsou. Z dvou a půl tisíce společností, se kterými pracujeme, se trychtýřem čtyř kritérií dostaneme na číslo padesát až sedmdesát firem, z nichž potom sestavujeme portfolio," říká Daniel Gladiš a v diskuzi jistě svou práci přiblíží. 

"Petr má výjimečný přehled o historii a proponentech hodnotového investování. V jeho nové knize jsem našel několik skvělých příkladů a těším se, že jimi ozvláštní i diskuzi," představuje druhého řečníka moderátor večera Mikuláš Splítek.

S nimi, a možná trochu "proti" nim, vystoupí Ján Hájek, portfolio manažer největších akciového fondu v České Republice Top Stocks, který vyznává nikoliv hodnotovou, ale růstovou strategii

"Zatímco hodnotové investování využívá neefektivity našeho uvažování v intenzivních nahodilých okamžicích (arbitráž, geopolitické hrozby, firemní skandály, atd.), růstová strategie těží z toho, že stejně nepřesní jsme v odhadu na desítky let dopředu. V přítomnosti přeceňujeme či podceňujeme hrozby, zatímco v dlouhém horizontu máme problém kvantifikovat příležitosti (velikost cílového trhu, míra penetrace výrobku, konkurenční výhoda, kvalita managementu, aj.). To růstovým investorům umožňuje najít "hodnotu" i mezi zdánlivě správně oceněnými firmami," říká Ján Hájek.

Jak to tedy je? Je valuace výhradním ukazatelem "hodnoty", jak o tom mluvil Ben Graham, a jak připomíná Dan Gladiš? Nebo je potřeba spojit hodnotu s růstem, jak zmiňuje Ján Hájek? Či snad dokonce musíme přibrat další proměnné - volatilitu, počet pozic a časové hledisko - abychom porozuměli tomu, co se skutečně odehrává na akciovém trhu? Nebude snadné to všechno vměstnat do dvou hodin panelové diskuze, ale společně - v lehkém střetu názorů - se o to pokusíme.


Hosté

Daniel Gladiš, Vltava Fund

Dan vystudovalVUT Brno. V letech 1993-1998 byl ředitelem společnosti Atlantik finanční trhy, a.s., člena Burzy cenných papírů Praha, kterou založil. V letech 1999-2004 byl ředitelem ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s. V roce 2004 založil investiční fond Vltava Fund SICAV. Vltava Fund je globální akciový investiční fond určený pro kvalifikované investory. Daniel Gladiš je autorem knih Naučte se investovat a Akciové investice.

Ján Hájek, portfolio manažer, Top Stocks (Erste Asset Management)

Ján působí na akciovém trhu od roku 1994, původně jako akciový analytik, portfolio manažer a proprietary trader. Manažerem podílového fondu Top Stocks je od jeho založení v srpnu 2006. Tento fond investuje do koncentrovaného portfolia tvořeného přibližně 25 společnostmi, které jsou obchodované na trzích v USA a Evropě a které jsou vybírány s ohledem na jejich dlouhodobý růstový potenciál.

Petr Čermák, investor, investicedoakcii.cz 

Petr Čermák nastoupil po dostudování vysoké školy jako akciový a komoditní analytik u obchodníka s cennými papíry Colosseum, a.s., kde se kromě tvorby analýz a komunikace s médii věnoval i value investování. Následně zamířil do bankovní sféry a do prostředí významných institucionálních investorů, kde mimo jiné spolupracuje s externími portfolio manažery na správě penzijních fondů. Petr je autorem knihy Investice do akcií - Základy value investování a tvůrcem webu www.investicedoakcii.cz, který se zaměřuje primárně na value investování.   

Mikuláš Splítek, portfolio manažer, Stock Small Caps (Erste Asset Management) (moderátor)

Mikuláš je portfolio manažerem ve společnosti Erste Asset Management, která spravuje aktiva i pro Českou Spořitelnu. Osobně řídí akciový fond Stock Small Caps, který je zaměřený na menší firmy ze Severní Ameriky a západní Evropy. Dříve působil u obchodníka s cennými papíry, v Brokerjetu ČS. Pro Investiční web vytvářel program o psychologii investování, pro Roklen24 psal Seriál investičních nápadů. Jeho strategie kombinuje hodnotový přístup B. Grahama s vyhledáváním růstových příběhů podle P. Fishera.


Registrace