WORKSHOP:

Interaktivní akciové nápady

Mikuláš Splítek, Erste Asset Management

Datum

18. října 2017 od 18:00

Místo

Praha

Cena

1 000 Kč + DPH

Náplň workshopu

Účastníci budou mít příležitost prezentovat vlastní investiční nápad (cca 5 min) a poté získají zpětnou vazbu od vedoucího workhopu, Mikuláše Splítka, (5-10 min). Tímto způsobem se během večera všichni seznámí zhruba s desítkou investičních nápadů a praktickým způsobem budou moci ověřit svůj myšlenkový postup při definování investiční teze.

Zdůvodnění

Sociální vědec Albert Bandura vyjmenoval v osmdesátých letech čtyři podmínky pro to, aby se člověk efektivně naučil nějaké dovednosti. Jsou jimi:

  1. vlastní zkušenosti,
  2. zprostředkované znalosti (knihy, učební materiály),
  3. zpětná vazba od zkušenějšího kolegy,
  4. pozitivní prožitek ze samotné činnosti.

Účastníkům burzovního obchodování většinou chybí dvě posledně jmenované kvality. Často operují izolovaně (pouze přes internet) a nemají možnost osobního kontaktu s ostatními investory. Proto přichází o možnost veřejně přednést svoji investiční tezi, a s plnou vážností se za ni postavit. Tato absence publika pak může způsobit, že mají investiční nápad definovaný pouze velmi vágně, a v případě negativních okolností (nepříznivý pohyb ceny) snadno zpanikaří.

Workshop nabízí možnost vyzkoušet si tento kritický prvek investování v "bezpečném" prostředí malé skupiny pod odborným vedením.

Požadavek na účastníka

(Pozn. pro účast na workshopu není nutná příprava investičního nápadu.)

Pro posouzení investičního nápadu je nutné, aby účastník svůj investiční nápad sepsal přibližně na jednu A4. Stručný popis by měl zahrnovat:

  • představení firmy,
  • jaký je investiční příběh,
  • proč se váš pohled liší od zbytku trhu,
  • jakou cenu za firmu platíte.

Dokument zašlete před začátkem workshopu panu Splítkovi, aby si mohl připravit oponenturu vašeho nápadu. Během workshopu budou vaše návrhy prodiskutovány.

Mikuláš Splítek

Portfolio manažer, Erste Asset Management

Mikuláš je nově portfolio manažerem ve společnosti Erste Asset Management, která spravuje aktiva i pro Českou Spořitelnu. Osobně řídí akciový fond Stock Small Caps, který je zaměřený na menší firmy ze Severní Ameriky a západní Evropy. Dříve působil u obchodníka s cennými papíry, v Brokerjetu ČS. Pro Investiční web vytvářel program o psychologii investování, pro Roklen24 psal Seriál investičních nápadů. Jeho strategie kombinuje hodnotový přístup B. Grahama s vyhledáváním růstových příběhů podle P. Fishera.

Registrujte se na akci

Přečtěte si jako první, jaké další akce chystám.