Právě pro vás připravujeme panelovou diskuzi na 26. února od 18:00 v Praze. Více informací zveřejníme již brzy. 


HOSTÉ:

Dan Gladiš - zakladatel investičního fondu Vltava Fund SICAV

Dan vystudoval VUT Brno. V letech 1993-1998 byl ředitelem společnosti Atlantik finanční trhy, a.s., člena Burzy cenných papírů Praha, kterou založil. V letech 1999-2004 byl ředitelem ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s. V roce 2004 založil investiční fond Vltava Fund SICAV. Vltava Fund je globální akciový investiční fond určený pro kvalifikované investory. Daniel Gladiš je autorem knih Naučte se investovat a Akciové investice.

Ján Hájek - portfolio manažer fondu Top Stocks (Erste Asset Management)

Ján působí na akciovém trhu od roku 1994, původně jako akciový analytik, portfolio manažer a proprietary trader. Manažerem podílového fondu Top Stocks je od jeho založení v srpnu 2006, kdy nastoupil do společnosti Erste Asset Management ČR. Tento fond investuje do koncentrovaného portfolia tvořeného přibližně 25 společnostmi, které jsou obchodované na trzích v USA a Evropě a které jsou vybírány s ohledem na dlouhodobý růstový potenciál.

Ondřej Klečka - portfolio manažer ve společnosti Meridon Funds

Ondřej přišel do společnosti Meridon Funds v roce 2019 ze skupiny Arca Capital, kde pracoval jako investiční manažer zaměřený na investice do neobvyklých situací (Event-driven). Před Arcou působil v poradenské společnosti The Boston Consulting Group (BCG), kde se soustředil na projekty pro finanční instituce a private equity fondy. Ondřej má rovněž pracovní zkušenosti z Evropské centrální banky a ze společností EY a Accredio. Je absolventem VŠE v Praze, držitelem titulu CFA. Studoval taktéž v USA na Duke University, The Fuqua School of Business.

Tomáš Martinec - zakladatel a ředitel společnosti Metatron Capital

Tomáš Martinec je zakladatelem a ředitelem společnosti Metatron Capital a spravuje portfólio fondu Metatron Global Macro Fund od roku 2011. Fond se fundamentálně nebo spekulativně zaměřuje na tématické makro-ekonomické trendy, ale také geopolitické zlomové události, které tyto trendy zásadně posilní, či zvrátí. Testuje hypotézy - vždý pracuje s možnými scenáři budoucího vývoje. Předtím měl více než desetileté zkušenosti s řízením, vývojem a budování investičních strategií v rámci Skupiny J&T z rúzných pozic člena představenstva. Tomáš je presvědčený, že finační trhy nejsou efektivní a ve svém volném čase se věnuje studiu behaviorálních a psychologických aspektů provázejících investování i obchodování.

Moderátor: Mikuláš Splítek - portfolio manažer, Erste Asset Management

Mikuláš je portfolio manažerem ve společnosti Erste Asset Management, která spravuje aktiva i pro Českou Spořitelnu. Osobně řídí akciový fond Stock Small Caps, který je zaměřený na menší firmy ze Severní Ameriky a západní Evropy. Dříve působil u obchodníka s cennými papíry Brokerjet ČS. Pro Investiční web vytvářel program o psychologii investování, pro Roklen24 psal Seriál investičních nápadů. Jeho strategie kombinuje hodnotový přístup B. Grahama s vyhledáváním růstových příběhů podle P. Fishera.


REGISTRACE

Early bird vstupné (platné do 10. února 2020): 1 500 Kč vč. DPH

Stadardní vstupné: 2 000 Kč vč. DPH


Česká investiční konference 2020


Datum: 9. a 10. listopadu 2020

Místo: Hotel Pyramida, Praha