Ondřej Klečka, investiční manažer

Ondřej donedávna působil jako investiční manažer ve skupině Arca Capital, kde se zaměřoval na vyhledávání taktických příležitostí (speciální situace napříč typy aktiv) a podhodnocených akciových titulů napříč regiony (převážně však v Evropě a USA). Do Arcy přišel v roce 2017 z poradenské firmy BCG, kde se soustředil na poradenství pro finanční instituce. Před tím působil v Evropské centrální bance a ve společnostech EY a Accredio. Je absolventem VŠE v Praze, držitelem titulu CFA. Studoval taktéž v USA na Duke University, The Fuqua School of Business.


Peter Bálint, Partner & CIO, Infinity Capital Group

Peter Bálint je partnerem a CIO v Infinity Capital Group, a.s., portfolio manažerem hedžových fondů Infinity Enhanced Equity a Infinity CEE Opportunity a předseda investiční komise Infinity Capital SICAV plc. Je spoluzakladatelem Infinity Capital, o.c.p., a.s. kde za posledních 6 let pracoval jako CEO a portfolio manažer. V období od 2001 až 2010 působil na různých pozicích v rámci skupiny Erste Bank Group. Ve finančním sektoru pracuje od roku 2000.

Přečtěte si poslední dva rozhovory s Peterem Bálintem na Roklen24 a Investujeme.cz


Daniel Gladiš, Vltava Fund

Dan vystudovalVUT Brno. V letech 1993-1998 byl ředitelem společnosti Atlantik finanční trhy, a.s., člena Burzy cenných papírů Praha, kterou založil. V letech 1999-2004 byl ředitelem ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s. V roce 2004 založil investiční fond Vltava Fund SICAV. Vltava Fund je globální akciový investiční fond určený pro kvalifikované investory. Daniel Gladiš je autorem knih Naučte se investovat a Akciové investice.

Ján Hájek, portfolio manažer, Top Stocks

Ján působí na akciovém trhu od roku 1994, původně jako akciový analytik, portfolio manažer a proprietary trader. Manažerem podílového fondu Top Stocks je od jeho založení v srpnu 2006. Tento fond investuje do koncentrovaného portfolia tvořeného přibližně 25 společnostmi, které jsou obchodované na trzích v USA a Evropě a které jsou vybírány s ohledem na jejich dlouhodobý růstový potenciál.

Patrick Vyroubal, portfolio manažer, ČSOB Asset Management

Patrick v současnosti pracuje jako portfolio manažer ve společnosti ČSOB Asset Management, kde má na starosti správu akciových fondů zaměřených na vyspělé trhy (USA, Evropa, Japonsko) a ČR. V roce 2003 dokončil studium na Vysoké škole ekonomické v Praze (Fakulta mezinárodních vztahů) a od roku 2013 je držitelem certifikátu CFA (certifikovaný finanční analytik). V minulosti pracoval v útvaru exportního a strukturovaného financování v ČSOB, dále pak jako akciový analytik ve společnostech Atlantik finanční trhy a ČSOB Asset Management.

Jakub Skryja, investiční poradce, Verdi Capital

Jakub je investičním poradcem ve Verdi Capital. Jeho hlavní úlohou je sestavení portfolií a nastavení investiční strategie založené na fundamentální analýze s přihlédnutím ke globálnímu makroekonomickému vývoji. Je zodpovědný za řízení rizika portfolií, reporting a komunikaci s klienty. Postoupil na tuto roli po 3 letech ve Verdi na pozici hlavního analytika veřejně obchodovatelných společností. Jeho zaměření je především na společnosti z finančního, spotřebního, polovodičového a telekomunikačního odvětví. 

V minulosti působil v Pricewaterhousecoopers Audit jako asistent auditora, se zaměřením na finanční a nemovitostní sektory. Jakub vystudoval matematické inženýrství na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské na Českém vysokém učení technickém v Praze. V průběhu svých studií se věnoval řízení úrokového rizika, optimální alokaci bankovních aktiv a analýze kreditních derivátů.

Miron Zelina, místopředseda představenstva, Privatbanka

Miron se věnuje finančnímu poradenství prakticky 25 let. Od roku 1999 byl ředitelem obchodníka s cennými papíry, Invest Brokers, o.c.p., a.s. a od roku 2004 působí v Privatbanke, zpočátku na pozici ředitela Odboru Treasury a poslední tři roky je členem představenstva odpovědným za privátní bankovnictví, treasury a asset management. Kromě toho je místopředsedou Výkonného výboru Asociace obchodníků s cennými papíry a angažuje se za spravedlivější daňové prostředí pro fyzické osoby při investicích do cenných papírů. Upřednostňuje investice, za kterými je reálný cash flow (akcie, dlhopisy). 

Jan Langmajer, poradce, Tuffieh Equity Trading Fund

Jan je poradcem fondů Tuffieh. Jedná se zejména o fond kvalifikovaných investorů Tuffieh Equity Trading Fund, jehož strategie je založena z jedné poloviny na hodnotové a z druhé poloviny na aktivně-tradingové správě. Fond investuje jak na rozvinutých, tak na rozvíjejících se trzích, je korunový a kompletně zajištěný do CZK. V minulosti působil více než 10 let ve společnosti Atlantik FT, nejdříve na pozici tradera, později pak ředitele obchodování s akciemi. Vystudoval makroekonomii na Masarykově Univerzitě.

Mikuláš Splítek, portfolio manažer, Erste Asset Management

Mikuláš je nově portfolio manažerem ve společnosti Erste Asset Management, která spravuje aktiva i pro Českou Spořitelnu. Osobně řídí akciový fond Stock Small Caps, který je zaměřený na menší firmy ze Severní Ameriky a západní Evropy. Dříve působil u obchodníka s cennými papíry, v Brokerjetu ČS. Pro Investiční web vytvářel program o psychologii investování, pro Roklen24 psal Seriál investičních nápadů. Jeho strategie kombinuje hodnotový přístup B. Grahama s vyhledáváním růstových příběhů podle P. Fishera.

Jan Kaška, člen poradního výboru, Charles Bridge Global Macro Fund

Jan je členem Advisory Boardu fondu kvalifikovaných investorů Charles Bridge Global Macro Fund. Na finančních trzích se pohybuje zhruba deset. Za svou kariéru prošel pozicemi finančního analytika, aktivního tradera, portfolio manažera i makroekonomického konzultanta. Obchodoval globální měny, dluhopisy, akciové trhy i deriváty. Jan je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze s hlavní specializací oceňování podniku a vedlejší specializací peněžní ekonomie a bankovnictví. Jan se ve svém investičním zaměření soustředí na makroekonomický výzkum, tematické investice a opční strategie za účelem systematického řízení rizika i lepšího cílení výnosů.

Vladimír Hoffmann, místopředseda představenstva, EMUN PARTNERS, a.s.

Vladimír vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě, fakultu Řízení, katedru Ekonomicko-matematických výpočtů. Od roku 1993 do roku 1997 působil jako člen představenstva společností BH Securities, a.s. V letech 1996-2000 působil jako ředitel a člen představenstva ve společnosti Delta Securities, a.s., zabývajících se obchodováním s cennými papíry. Byl členem statutárních orgánů významných společností jako Burza cenných papírů Praha, a.s., Jihočeské papírny JIP - Papírny Větřní, a. s., Teplárna Trmice, a.s., Frigera Kolín, a.s. apod. Od roku 2001 se věnuje finančnímu a investičnímu poradenství pro institucionální klienty a správě majetku.

Leoš Jirman, portfolio manažer, BH Securities, a.s.

Leoš je absolvent Matematiko-fyzikální fakulty v Praze, kde po složení rigorózní zkoušky několik let pokračoval ve vědecké práci. Na kapitálovém trhu působí od roku 1992, kdy nastoupil do Investiční a Poštovní banky, a.s. v rámci projektu zavádění systému pro obchodování s cennými papíry. Ve společnosti BH Securities a.s. působí s přestávkami od roku 1994, nejprve na pozici analytika českého kapitálového trhu se zaměřením zejména na investiční fondy vzniklé v kupónové privatizaci a později se jako portfolio manažer přeorientoval na zahraniční akciové a dluhopisové trhy. V letech 2006-2010 pracoval jako analytik v ČNB.

Petr Krčil, předseda představenstva, Art of Finance

Přes 20 let zkušeností s obchodováním na peněžních trzích a správou aktiv s vynikajícími výsledky. Zastával vedoucí pozice (Chief Dealer) v ABN AMRO Bank a The Royal Bank of Scotland, kde řídil prodej zajišťovacích produktů vůči kurzovému a úrokovému riziku pro nejvýznamnější klienty banky v České republice a na Slovensku (včetně služeb pro 8 ze 100 největších českých miliardářů). Roční objem samostatně realizovaných transakcí dosahoval 12 miliard EUR (dle Euromoney Survey). Vystudoval obor finance a úvěr na VŠE v Praze a je držitelem makléřské licence.

Robert Doucha, portfolio & project manager, Verdi Capital

Robert je projektovým manažerem ve Verdi Capital. Vyhledává investiční příležitosti v oblasti energetiky a aktivně spravuje existující portfolio investic do energetiky a obnovitelných zdrojů vlastněné investiční skupinou Verdi. Po vysoké škole nastoupil do společnosti Robert Bosch, kde pracoval jako vedoucí týmu zodpovědného za aplikovaný vývoj elektrického palivového čerpadla. Působil také v Praze a ve Stuttgartu ve společnosti Mercedes Benz Technology, kde byl zodpovědný za výpočty stability a životnosti karoserií osobních automobilů. Vystudoval fyzikální inženýrství na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské na ČVUT a zároveň působil jako výzkumný pracovník v Ústavu jaderných paliv, Praha. 

Aleš Vávra, portfolio manažer, Metatron Capital

Aleš je portfolio manažer HF long/short Equity, jednoho z fondů kvalifikovaných společností Metatron Capital. Zároveň působí jako externí poradce J&T Banky, ve které pracoval přes 8 let na pozici tradera a další 4 roky jako poradce předsedy představenstva. Při výběru investic se zaměřuje především na fundamentální analýzu a to především na rozvinutých trzích. 

Sledujte Aleše na Twitteru.